Armani

Đorđo Armani (ital. Giorgio Armani, pseudonim za ital. Giorgione Armani, Pjačenca, 11. jul 1934) je italijanski modni kreator, naročito poznat po muškoj odeći. Danas je poznat po kreacijama sa jasnim i čistim linijama. Svoju kompaniju, Armani, osnovao je 1975, a 2001. je priznat za najuspešnijeg kreatora Italije, sa godišnjim obrtom od 1,6 milijardi dolara i ličnim bogatstvom od 7,2 milijardi dolara u 2012.[1]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s